Każda cena jest ceną brutto i zawiera 23% podatku VAT

Do każdego zakupionego przedmiotu dołączamy fakturę VAT lub paragon fiskalny
 693 575 921
94 374 90 61
94 373 14 66

napisz wiadomość

MarcinTransport naszych paczek zapewnia niezawodny i sprawdzony operator

orazWszystkie paczki wysyłane za pośrednictwem UPS są ubezpieczone
 

Regulamin

Działanie sklepu


1. Do zapoznania się z ofertą sklepu INFOCOM S.C. służy katalog produktów. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (z podatkiem VAT). INFOCOM S.C. zastrzega sobie prawo do zmiany cen po przyjęciu zamówienia, ale tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.


2. Wybór towaru następuje poprzez wybranie opcji "Do koszyka" znajdującej się przy każdej pozycji. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku, a system przechodzi do zawartości koszyka gdzie można zmienić ilość towaru wpisując żądaną ilość i wybierając opcje "Przelicz".


3. W celu sfinalizowania zakupów należy wybrać w koszyku opcje "Do kasy (formularz zamówienia)". System przechodzi do "Formularza zamówienia", w którym należy dokładnie wypełnić pola (w przypadku niewypełnienia wymaganych pól system wskaże, które pola należy jeszcze wypełnić).


4. W celu otrzymania faktury VAT należy podać w komentarzu do zamówienia numer NIP. Klient tym samym wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Faktura VAT dołączana jest do zamówienia.

Jeżeli nie zostanie wpisany numer NIP wówczas zostanie wystawiony paragon fiskalny.


5. System wysyła wiadomość na podany adres z potwierdzeniem zamówienia - pozycje zamówione wraz z ilością i ceną jednostową oraz łączną kwotą zamówienia. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad niniejszego regulaminu. INFOCOM S.C. zastrzega sobie możliwość skontaktowania się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia.


6. Towar dostępny na magazynie, a zamówiony do godziny 14:00 wysyłany jest z reguły tego samego dnia. W przypadku pilnych wysyłek proszę skontaktować się telefonicznie pod nr 693 575 921.

W przypadku braku zamówionego towaru na magazynie Klient zostaje o tym powiadomiony telefonicznie lub poprzez e-mail. Czas oczekiwania na przesyłkę od momentu wysłania to 1 dzień roboczy w przypadku przesyłki kurierem i 2-3 dni robocze w przypadku przesyłki pocztowej.


7. W przypadku zwrotów towarów lub wymiany na inny (w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia towaru) Klient ma obowiązek dostarczyć towar do firmy INFOCOM S.C. wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT) dołączonym do przesyłki. Zwracany towar NIE MOŻE nosić śladów używania. Po pozytywnej opinii towar zostaje wysłany na koszt odbiorcy bądź zostają zwrócone środki na wskazany rachunek bankowy.
Informacje ogólne


8. Firma INFOCOM S.C. zastrzega sobie możliwość żądania opłacenia z góry za wybrany towar w przypadku zamówienia towarów nietypowych. W takim wypadku płatność powinna być dokonana z góry na rachunek bankowy naszej firmy, jako przedpłata. Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po pojawieniu się środków na rachunku bankowym.


9. Wszystkie towary sprzedawane przez firmę INFOCOM S.C. są fabrycznie nowe, oraz gdy określono to w opisie produktu objęte są gwarancją firmy INFOCOM S.C. lub gwarancjami producentów.


10. Wszelkie dane klientów, podawane podczas wypełniania formularza zamówienia przetwarzane są zgodnie z "Ustawą o ochronie danych osobowych" z 29 sierpnia 1997r. i wykorzystywane jedynie na potrzeby realizacji zamówienia. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w zamówieniu danych. Jednocześnie informujemy, iż Klient ma prawo do wglądu w swoje dane i w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do usunięcia lub zmiany danych w bazie.


11. Właścicielem serwisu infocom.net.pl, KomputerySzczecinek.pl, KomputerySzczecinek.eu jest firma INFOCOM S.C., o numerach NIP 673-17-33-890 oraz REGON 331361322, reprezentowana przez Marcina Bialic i Beatę Bialic, z siedzibą w Szczecinku ul. 28 Lutego 2.


12. Podane w naszym serwisie ceny nie są ofertą handlową w rozumieniu kodeksu cywilnego.


13. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.


14. Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty zakupu bez podania przyczyny.
Warunki gwarancji

15. Firma INFOCOM S.C. udziela określonej gwarancji (wyrażonej w miesiącach) dostarczanej razem z zakupionym towarem.


16. Firma INFOCOM S.C. zobowiazuje się usuwać bezpłatnie wady ujawnione w okresie trwania umowy gwarancyjnej.


17. Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na wolny od wad w przypadku, gdy nie ma możliwości dokonania naprawy w ustalonym terminie lub gdy w okresie trwania umowy dokonano pięciokrotnej naprawy.


18. Termin dokonania naprawy wynosi 14 dni roboczych od daty dostarczenia towaru do siedziby firmy osobiście lub za pośrednictwem Poczty lub innego kuriera. Termin może ulec wydłużeniu do 28 dni roboczych, gdy naprawa będzie wymagała sprowadzenia uszkodzonych podzespołów z zagranicy, a Reklamujacemu przysługuje sprzęt zastępczy.


19. Reklamujący zobowiazany jest dostarczyć towar do firmy INFOCOM S.C. z całym oryginalnym wyposażeniem osobiście lub za pośrednictwem Poczty lub kuriera na swój koszt i odpowiedzialność. Zalecane jest dostarczenie sprzętu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku braku oryginalnego opakowania firma INFOCOM S.C. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Jeśli reklamujący dostarczył towar pocztą lub kurierem towar odsyłany jest na koszt firmy INFOCOM S.C.


20. Sprzęt posiada naklejkę gwarancyjną (sticker) oraz numery seryjne, których uszkodzenie powoduje utratę gwarancji.


21. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwej eksploatacji, przechowywania, konserwacji oraz uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika.


22. Nabywca traci prawo do bezpłatnej naprawy serwisowej w trakcie trwania umowy serwisowej w przypadku samodzielnych napraw i przeróbek, zerwania nalepek gwarancyjnych oraz w przypadku użytkowania sprzętu w sposób niezgodny z przeznaczeniem danego sprzętu.


23. Wyłączony z gwarancji jest sprzęt, który uległ uszkodzeniu w przypadku losowym, takim jak: pożar, wyładowania atmosferyczne, powódź, podczas transportu, itp.


24. Usterki logiczne sprzętu komputerowego spowodowane przez użytkownika (skasowanie tablicy partycji, setup-u, BIOSu, systemu, itp.) wynikające z niewłaściwej eksploatacji sprzętu nie podlegają naprawie gwarancyjnej i są rozliczane na zasadzie usługi dla klienta (odpłatnie).


25. Czynności takie jak: kontrola sprawności, czyszczenie i konserwacja, wymiana bezpieczników, itp. nie są objęte umową i wykonywane są odpłatnie.


26. Gwarant nie odpowiada za niewłaściwe działanie programów w przypadku braku umowy licencyjnej oprogramowania. Wadliwe działanie programów w przypadku nieprawidłowego jego zainstalowania, usunięcie wad programowych (np.: poprawienie konfiguracji, usunięcie wirusów) taktowane jest jako ekspertyza, która nie jest objęta gwarancją i jest wykonywana odpłatnie.


27. Uszkodzenie taśmy uszczelniającej dysku twardego, powoduje utratę gwarancji.


28. Karta gwarancyjna bez daty sprzedaży, pieczątki firmy, podpisu sprzedawcy oraz podpisu nabywcy jest nieważna.


29. Prawa i obowiązki stron reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w niniejszej umowie, z którą nabywca powinien się zapoznać.


30. Wszelkie spory gwarancyjne będą rozstrzygane przez sądy polubowne.