Tak jak w przypadku adresów realnych tak i w przypadku adresów internetowych, czy to adresów stron www czy adresów poczty elektronicznej (e-mail), do komunikacji potrzebny jest adres. Adresując list tradycyjny musimy umieścić na kopercie adres odbiorcy i wskazane jest, aby adres nadawcy również był napisany na kopercie. Podobnie jest gdy tworzymy nową wiadomość w świecie cyfrowym, z tym wyjątkiem, że adres nadawcy umieszczany jest automatycznie.

Często podczas rozmowy, telefonicznej lub osobistej, nasz rozmówca podaje nam swój adres e-mail i od razu zaznacza: „wszystko z małej litery!”. Ale przecież to nie ma znaczenia, czy napiszę adres małą czy wielką literą. I tak wiadomość zostanie dostarczona pod wskazany adres (oczywiście jeżeli taki adres istnieje). Analogii do świata realnego jest w tym przypadku bardzo wiele.

List tradycyjny

Jeżeli zaniosę na pocztę list zaadresowany tak jak na poniższym obrazku, to i tak zostanie dostarczony pod wskazany adres.

Oczywiście pani w okienku popatrzy na kopertę, potem na mnie, może się lekko uśmiechnie (szczerze wątpię), ale przyjmie list, a następnie przekaże dla listonosza (w uproszczeniu). List zostanie dostarczony.

List cyfrowy

Bardzo podobnie jest w świecie cyfrowym. Tworząc nową wiadomość i adresując np. ArKADiusZ.noWAkoWSkI@KomputerySzczecinek.pl wiadomość również zostanie dostarczona na wskazany adres.

W przypadku gdy adres odbiorcy nie istnieje to bardzo szybko dostaniemy zwrot z ostrzeżeniem o niedostarczonej wiadomości – to świat cyfrowy. W realnym świecie zwrot niedostarczonego listu potrwa kilka dni i do tego wszystkiego zapłacimy za dodatkowy znaczek pocztowy.

Wielkość liter w adresie e-mail nie ma znaczenia. Jeżeli przez przypadek zostanie wciśnięty CAPS LOCK i wpiszę adres odbiorcy? Wiadomość zostanie dostarczona.

Adresy stron internetowych

Podobnie jest w przypadku adresów stron internetowych. Wielkość liter znaczenia nie ma. Natomiast łatwiej jest odczytać złożony adres zapisany w postaci www.KomputerySzczecinek.pl niż www.komputeryszczecinek.pl.

Łączone wyrazy w adresach stron dobrze jest pisać dużą literą jako pierwszy znak każdego wyrazu. Jeśli chcemy umieścić taki adres strony w postaci reklamy na samochodzie, ulotce czy reklamie wizualnej bardzo wskazane jest właśnie zapis www.KomputerySzczecinek.pl. Potencjalny klient szybciej odczyta tak zapisany adres i być może łatwiej go zapamięta.

Dodaj komentarz