Od 1 lipca 2020 zacznie obowiązywać nowa matryca stawek VAT wprowadzająca zmiany w zakresie klasyfikacji towarów i usług oraz uproszczenia przypisania określonej stawki VAT do kategorii towaru czy usługi.


Zmiany w zakresie klasyfikacji polegają na zastąpieniu PKWiU 2008 przez 2 różne systemy oznaczeń:
• CN (tzw. nomenklatury scalone) dla towarów oraz
• PKWiU 2015 dla usług.


Druga zmiana to ograniczenie kategorii towarów i usług, do których zastosowanie mają obniżone stawki VAT, czyli 5% i 8%.
Więcej informacji pod adresem https://www.podatki.gov.pl/vat/abc-vat/matryca-stawek-vat/

Dodaj komentarz