Firma INFOCOM S.C. Marcin Bialic Beata Bialic uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Zachodniopomorskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, finansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2010, pn. „Zachodniopomorski Pakiet Grantowy”, którego celem jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa zachodniopomorskiego, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu na skutek epidemii COVID-19.
Wartość uzyskanego wsparcia z UE: 33 283,98 PLN


Dodaj komentarz